GEMEENTEBLADToestemming voor het bouwen van een woning, Pinksterbloemstraat 18 Weert (v)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsweert.nl op: 16-12-2023

  1. Bekendmakingen Weert
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het bouwen van een woning, Pinksterbloemstraat 18 Weert (v)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een woning op locatie Pinksterbloemstraat 18 Weert (v).De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00002223. Het besluit is op 13 december 2023 genomen.Stukken inzienU kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.Niet eens met het besluit?Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. U kunt schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000AZ.In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Unknown

 Lokaalnieuwsweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Weert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.