GEMEENTEBLADBekendmaking openstelling aanvraag exploitatie coffeeshop in de gemeente Weert

Bekendmaking voor Economie | Organisatie en beleidOpenbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsweert.nl op: 16-12-2023

  1. Bekendmakingen Weert
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking openstelling aanvraag exploitatie coffeeshop in de gemeente Weert

Economie | Organisatie en beleidOpenbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De burgemeester van Weert maakt bekend dat de vergunninghouder van de coffeeshop aan de Beekstraat 50 te (6001 GJ) Weert per 1 januari 2024 stopt met de exploitatie.De gemeente Weert grijpt dit moment aan om het beleid rondom coffeeshops te herzien. Om dit proces tijd te gunnen heeft de burgemeester het vestigingsbeleid geactualiseerd, zodat in de tussentijd kan worden voorzien in de exploitatie van een tweede coffeeshop in Weert voor de beperkte duur van 2 jaar. Aanvraag coffeeshopGegadigden die in aanmerking willen komen voor de exploitatie van een tijdelijke coffeeshop in Weert kunnen vanaf maandag 15 januari 2024 tot en met vrijdag 26 januari 2024 een aanvraag indienen.Aanvragen die buiten dit aanvraagtijdvak worden ontvangen, zullen worden geweigerd. De gemeente houdt geen lijst bij van gegadigden die voor de vergunning in aanmerking willen komen.IndieningsvereistenVoor het indienen van een aanvraag dient u de volgende stukken in te dienen:-Het volledig ingevulde ‘aanvraagformulier vergunning coffeeshop 2024’ zoals dat is bijgevoegd bij deze bekendmaking, inclusief alle daarin gevraagde bijlagen.-Het volledig ingevulde vragenformulier-Bibob, inclusief alle daarin gevraagde bijlagen. U kunt de aanvraag indienen per post of digitaal. Als u ervoor kiest om de aanvraag digitaal in te dienen stuurt u die naar coffeeshop@weert.nl. De aanvraag per post kunt u sturen naar:De burgemeester van Weert Postbus 950, 6000 AZ WeertWijze van behandelenDe aanvragen worden behandeld op grond van de volgorde die door middel van een loting wordt bepaald. Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar de ‘beleidsregel vestiging coffeeshops gemeente Weert 2024'. Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het juristen beleidsteam van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, te bereiken via (0495) 575 000.

Unknown

 Lokaalnieuwsweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Weert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Weert

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.